ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
ถามตอบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์ต่างๆ
เว็บไซต์ อปท.

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

                เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม  สอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการ  ศักยภาพ และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่
                 1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
                 1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 1.3  ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการเกษตร
                 2.1  ส่งเสริมการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 2.2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                 2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
                 3.2  ส่งเสริมการพัฒนาด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  และสตรี
                 3.3  การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
                 3.4  การป้องกันและปรามปราบยาเสพติด

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                 4.1  สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา
                 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา
                 4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย
                 4.4  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่น              
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
                 5.1  การพัฒนาระบบบริหารงานของ อบต.
                 5.2  ส่งเสริมการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                 5.3  พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อำนาจหน้าที่
ระเบียบและกฎหมาย
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 44.210.149.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,140,119
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทิน
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 12 เมษายน 2567
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : saraban_06310716@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.