Hacked by Dex7Sec

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ที่พักและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรัษณ์อ่างเก็บน้ำคูขาด  หมู่ที่  8  บ้านหินกอง  ตำบลประท ... ประชุมข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ...
ประชุมรับฟังความคิดเห็นความเดือดร้อน/ประชุมประชาคม  ... โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ประกาศราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รอบบัญชี 2566 - 2569 สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิฺประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส3ก)จังหวัดบุรีรัมย์ และบัญชีราคาประเมินที่ดิน ตำบลประทัดบุ 
     

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป...     จำนวนผู้เข้าชม 61211 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ ชำรุด และไม่จำเป...     จำนวนผู้เข้าชม 61211 ครั้ง
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparenc...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ...     จำนวนผู้เข้าชม 60391 ครั้ง
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศการจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญั...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 3 งาน ด้ว...     จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  


- ไม่มีข่าวจัดซื้อจัดจ้าง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทา
   ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ
   ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ
   ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
   ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ
   ประกาศเทศบาลตำบลสองชั้น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้อ
   อบต.ทรัพย์พระยา เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 12/2566
   ประกาศ อบต.ทรัพย์พระยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวย้อนหลัง
 
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.230.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 596,499
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 2728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.