โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
ลิงค์  
ผ้าไหม

 กลุ่มทอผ้าตำบลประทัดบุ

 

                การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมที่สำคัญของตำบลประทัดบุ  ผู้หญิงในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทอผ้าเป็นเพราะทำสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ     โดยหลังจากทำนาแล้ว ชาวบ้านจะเริ่มเลี้ยงไหมและทอผ้า ซึ่งผ้าไหมที่ทอได้ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใช้เองและให้ลูกหลาน หรือให้เป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ สำหรับบางบ้านที่ทอผ้าไหมเป็นจำนวนมากจนเหลือใช้จะนำผ้าไหมออกไปจำหน่ายให้กับคนนอกหมู่บ้าน รายได้ที่ได้จากการขายผ้าไหมก็เป็นรายได้เสริมครอบครัว 

กลุ่มทอผ้าไหมตำบลประทัดบุ  ปัจจุบันมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกะลอ หมู่ที่ 6 และกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหินกอง หมู่ที่  8

                การริเริ่มการตั้งกลุ่มของตำบลประทัดบุจะเริ่มจากความสนใจของกลุ่มประกอบกับได้รับการสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์  งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  อบต.  พัฒนาชุมชนอำเภอ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ  แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้    โดยเน้นการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ทำด้วยตนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อน    การเลี้ยงไหม การสาวไหมจนถึงการทอผ้า

 
 
 
 
                ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่ม

โสร่งไหม   ผ้าขาวม้าไหม    ผ้ามัดหมี่    ผ้ายกห้าตะกอ ผ้าสี่ตะกอ   ผ้าหางกระรอก   ผ้าสีพื้น  ผ้าคลุมไหล่และ ผ้าขาว 

 

OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.220.231.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,736
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.