Hacked by Dex7Sec

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
ลิงค์  
ผ้าไหม

 กลุ่มทอผ้าตำบลประทัดบุ

 

                การทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมที่สำคัญของตำบลประทัดบุ  ผู้หญิงในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทอผ้าเป็นเพราะทำสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ     โดยหลังจากทำนาแล้ว ชาวบ้านจะเริ่มเลี้ยงไหมและทอผ้า ซึ่งผ้าไหมที่ทอได้ส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใช้เองและให้ลูกหลาน หรือให้เป็นของขวัญในโอกาสสำคัญ สำหรับบางบ้านที่ทอผ้าไหมเป็นจำนวนมากจนเหลือใช้จะนำผ้าไหมออกไปจำหน่ายให้กับคนนอกหมู่บ้าน รายได้ที่ได้จากการขายผ้าไหมก็เป็นรายได้เสริมครอบครัว 

กลุ่มทอผ้าไหมตำบลประทัดบุ  ปัจจุบันมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกกะลอ หมู่ที่ 6 และกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหินกอง หมู่ที่  8

                การริเริ่มการตั้งกลุ่มของตำบลประทัดบุจะเริ่มจากความสนใจของกลุ่มประกอบกับได้รับการสนับสนุนวัสดุ – อุปกรณ์  งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  อบต.  พัฒนาชุมชนอำเภอ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยการศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ  แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้    โดยเน้นการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ทำด้วยตนเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อน    การเลี้ยงไหม การสาวไหมจนถึงการทอผ้า

 
 
 
 
                ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่ม

โสร่งไหม   ผ้าขาวม้าไหม    ผ้ามัดหมี่    ผ้ายกห้าตะกอ ผ้าสี่ตะกอ   ผ้าหางกระรอก   ผ้าสีพื้น  ผ้าคลุมไหล่และ ผ้าขาว 

 

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.230.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 596,554
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.