Hacked by Dex7Sec

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนผังการลดขั้นตอนการทำงาน 
แผนผังการลดขั้นตอนการทำงาน
แผนผังการลดขั้นตอนการทำงาน  
     13.การยื่นแบบคำร้องทั่วไปเปิดอ่าน
     12. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     11. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เปิดอ่าน
     10. การช่วยเหลือสาธารณภัยเปิดอ่าน
     9. การให้บริการด้านสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเปิดอ่าน
     8. การบริการซ่อมระบบประปาเปิดอ่าน
     7. การบริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภสพเปิดอ่าน
     6. การบริการด้านวัสดุอุปกรณ์เปิดอ่าน
     5. การบริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     4. ชำระค่าอากรฆ่าสัตว์เปิดอ่าน
     3. การเสียภาษีป้ายเปิดอ่าน
     2. การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเปิดอ่าน
     1. การเสียภาษีบำรุงท้องที่เปิดอ่าน
     ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเปิดอ่าน
     แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ)เปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.230.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 596,559
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
หัวข้อหลัก
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.