หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
     ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564เปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมา้งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านความพร้อมรับผิดเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมคุฯธรรมในองค์กรเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านสือสารภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านความพร้อมรับผิดชอบเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์์กรเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 19 มกราคม 2561เปิดอ่าน
     คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านสื่อสารภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านความพร้อมรับผิดเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสเปิดอ่าน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,214
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.