โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
     ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมา้งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านความพร้อมรับผิดเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมคุฯธรรมในองค์กรเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายด้านสือสารภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศเจตนารมณ์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเปิดอ่าน
     คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านความพร้อมรับผิดชอบเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์์กรเปิดอ่าน
     ประกาศ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 19 มกราคม 2561เปิดอ่าน
     คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหารเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านสื่อสารภายในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านความพร้อมรับผิดเปิดอ่าน
     ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเปิดอ่าน
     ประกาศกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใสเปิดอ่าน
OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 176,750
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.