หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
หัวข้อหลัก
ทำเนียบผู้บริหาร
ฝ่ายสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
สายด่วนผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล
หัวข้อหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
หัวข้อหลัก
สภาพทั่วไป
ประวัติ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์
การบริการพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
ศักยภาพชุมชนและพื้นที่
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนที่ อบต.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาสามปี
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคลประจำปี
หัวข้อหลัก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อบัญญัติ
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 12 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หัวข้อหลัก
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาขน
แผนผังการลดขั้นตอนการทำงาน
สถิติการให้บริการ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
หัวข้อหลัก
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
หัวข้อหลัก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อหลัก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หัวข้อหลัก
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ITA
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ
ประกาศสอบแข่งขันเทศบาล, อบต.
โอนเงิน อปท.
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) อปท.
เมนูทางขวา
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท.
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบังคับ อบต.ประทัดบุ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวงและระเบียบต่างๆ
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.
บทความทางกฎหมาย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อบัญญัติประปาตำบลประทัดบุ
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,217
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.