หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
ลิงค์  
ผ้าขาวม้า

 กลุ่มทอผ้ากลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านปะทัดบุ

 

                แนวคิดหลักของกลุ่ม

                 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านปะทัดบุ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของแม่บ้าน บ้านปะทัดบุ  หมู่ที่ 1ต้องการมีอาชีพเสริมจากอาชีพทำนาหรือเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว   โดยมีนางพวง  เชียรประโคน  ที่มีความสนใจการทอผ้าฝ้ายเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม  โดยการไปศึกษากับผู้มีประสบการณ์ /จากผู้รู้  แล้วนำมาทดลองทอ สั่งสมประการณ์ทำมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เริ่มพัฒนาและก่อตั้งเป็นกลุ่มกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่สนใจ  ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายขึ้น  มีกิจกรรมทอผ้าขาวม้า   ผ้าพันคอ   ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 20 คน

 

                วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

-  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด/ประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน

-  เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก  กลุ่ม / ประชาชนในชุมชน

-  เพื่อนำผ้าที่ทอมาใช้ในชีวิตประจำวัน

-  เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมวิธีการทอผ้าและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพเสริม

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,139
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.