โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     รายละเอียดข้อมูล 

รายละเอียดข้อมูล
ลิงค์  
ผ้าขาวม้า

 กลุ่มทอผ้ากลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านปะทัดบุ

 

                แนวคิดหลักของกลุ่ม

                 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านปะทัดบุ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของแม่บ้าน บ้านปะทัดบุ  หมู่ที่ 1ต้องการมีอาชีพเสริมจากอาชีพทำนาหรือเกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว   โดยมีนางพวง  เชียรประโคน  ที่มีความสนใจการทอผ้าฝ้ายเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม  โดยการไปศึกษากับผู้มีประสบการณ์ /จากผู้รู้  แล้วนำมาทดลองทอ สั่งสมประการณ์ทำมาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ เริ่มพัฒนาและก่อตั้งเป็นกลุ่มกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่สนใจ  ตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าฝ้ายขึ้น  มีกิจกรรมทอผ้าขาวม้า   ผ้าพันคอ   ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 20 คน

 

                วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

-  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด/ประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน

-  เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก  กลุ่ม / ประชาชนในชุมชน

-  เพื่อนำผ้าที่ทอมาใช้ในชีวิตประจำวัน

-  เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมวิธีการทอผ้าและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพเสริม

OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.220.231.235
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,700
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 89 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.