โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     ฝ่ายสภา 

ฝ่ายสภา
ฝ่ายสภา  


นายชัยรัตน์ น้อยพลี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ


นายธีรพล โสมะมี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ


นายธนบดี พรหมเอาะ
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๑


นายอิสระ รัตน์ธำรงค์
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๑


นายกิตติพัฒน์ สอนรัมย์
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๒


นางสาวจันทร์ตรี แก้วศรีใส
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๒


นายธวัชชัย วายประโคน
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๓


นางกัลย์สุดา กิ่งสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๔


นายวิเชียร เหน็บสี
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๕


นายอนุวัฒน์ สำเร็จดี
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๕


นายชาติ โสมะมี
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๖


นายแก่น สวดประโคน
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๖


นายประยงค์ หมายประโคน
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๗


นางจิราวรรณ ทิพประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๗


นางชุติกาญจน์ จีนประโคน
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๘


นางสำรวย เหน็บสี
สมาชิกสภา อบต.ประทัดบุ หมู่ที่ ๘


นางสาวณัฏฐ์ทิตา สวดธรรมกิตติ์
เลขานุการสภา อบต.ประทัดบุ
OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.112.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 176,793
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 45 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 4 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.