หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

 การบริการพื้นฐาน

                การคมนาคม
                 เป็นทางคมนาคมทางบก มีถนนสายหลักที่สำคัญ  ดังนี้

-  ถนนลาดยางของทางหลวงชนบท  บร 2007   (สายบ้านหินกอง – บ้านตาจรู๊ก)

-  ถนนลาดยางของทางหลวงชนบท  บร 2044  (สายโคกเพชร  –  บ้านหนองบัวราย)

-  ถนนลาดยางของทางหลวงชนบท  (สายบ้านศรีสุข  –  บ้านโคกย่าง)        

-  ถนนลาดยางของทางหลวงชนบท (บ้านหินกอง – อุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง)

                การคมนาคมบางส่วนเป็นถนนดิน, ลูกรัง, หินคลุก  และถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้าน  สามารถใช้การได้สะดวกในช่วงหน้าแล้ง  การคมนาคมในตำบลใช้เดินเท้า, รถจักรยานยนต์ ส่วนรถยนต์นั้นมีน้อย  และไม่มีรถยนต์โดยสารประจำทางวิ่งผ่านหมู่บ้านเข้าเมือง

 
                การโทรคมนาคม
-   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                         17            แห่ง
-   ศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบล                     1             แห่ง
 
                การไฟฟ้า

-   ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง  8   หมู่บ้าน

 
                แหล่งน้ำธรรมชาติ

-   ลำน้ำ, ลำห้วย     6     สาย(ลำห้วยไทร, ลำห้วยเบง, ลำห้วยตากวง, ลำห้วยตาจวน, ลำห้วยตาจรด, ลำห้วยบุรี)   

-  สระน้ำ      15    แห่ง   (สระน้ำปะทัดบุ, สระน้ำหนองจบก , สระน้ำหนองตาสุข,สระน้ำกระสัง 1, สระน้ำกระสัง 2, สระน้ำหนองจาน, สระน้ำหนองตาเปียน, สระน้ำโคกกลาง, สระน้ำห้วยตากวง, สระน้ำโคกกะลอ, สระน้ำหนองโสน, สระน้ำหนองกระต่าย, สระน้ำหนองโพธิ์สะแก,สระน้ำโรงเรียนหินกอง,สระน้ำมิยาซาวา

               
                แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-   ฝาย                    3              แห่ง
-   บ่อบาดาล          30            แห่ง
-   ประปาหมู่บ้าน  11            แห่ง
-   ถังเก็บน้ำฝน      11            แห่ง
-   อาคารกักเก็บน้ำ   9            แห่ง
-   อ่างเก็บน้ำ            2            แห่ง
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,196
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.