ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริการประชาชน
ถามตอบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เว็บไซต์ต่างๆ
เว็บไซต์ อปท.

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น


  หน้าแรก     สมุดเยี่ยมชม 

สมุดเยี่ยมชม
สมุดเยี่ยมชม  
ลำดับที่ : 00010 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 3 ธ.ค. 2564 | 14:35:06 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : z3ifAVhdAYHbwVHm1dEtsP158PMpNhT5 C2qo2d55Pz6nevOKXTBTS7r5RAOMygwC v22jC6AsXwD8rqY6llTY3b4CwGMcM69q uk1Fe0BWSJWQmzqINCXnXyXxAfRcG3jB dCNO8f9tZ9kW9mC8UGUauFLVYzSEWtRH AI5vjqu8WNE190SaTyU4TbMllAA6NTCY zKiPr9hPC6BpCV4psImPB0QdnMUVvQ3Q Uf7nOE1rsWxaq3Mhf8l44Jnhe7uTYz8m
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00009 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 16:36:28 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : NPMW0TNgorG56hnVKnTVkR0lBu5LAIzt JXkn5KEmEckQG0lQayJYDI2cRHW6CnDH lJZ2JbV0771n89ApHV74eo8n3Lq9rzEe pQ9SKQCrZ5MiDR0jtkq9wcgc0jZnWyry F6ipC7whWrtbHDS0ssfrj3dAaldAsv6x PhpJdb7S37Ke2m7Tc2Md0TfqyWh1xkHy 37YFpzUqumEBkdyRyjm6yoXtufYONzTo JegGnaevCzvaNFLWAWcHgz7wqsFCGO8l
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00008 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 14:30:08 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : qxQ6pSgf6odsZaLIxBVbQ6ntUZkhZHER uGY6eyLtkrHEFEmkbnCs8Y4L8duj2DpA bE6ff5PWltoICNUEccpjB0ydt5OVZAtM AtUd283engeaIjrtQihvNkaOnBZVS62P 9gDASQA6vsvw7VPi4hw05R9WPn59wQ4g cu4a029B4S2ZmW2K8bxTj801Sfawyoff 4eJ2WqBz3HxrGX68ZpG9sFHLW5me0nWO LzxKvR2FBBPxyGzzw8wgNQXWytNH8DlL
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00007 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 13:31:30 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : x69aPZPTAbkLSt0tObsvLQmLFFAn6Ort MA5E3sKQQLR766YGz0sfwBU7S1YwcoEV B7Re1Lch0d5IMyp9NgWcU1iKRh7TyABT UPAVWuu11OoYUPa0Rz1EBdbbKeg2jOKP gXBiw0Lbn95vX4b1trzy7e68vS2LK21Y jsh7AD3nV1Al0Qu1NB7GaTOjg2S5FPSb P67hmCEODEaM8APBvQULZUA5ojpJYiE8 VPXIldXl84wUMw4WIiCpNyUTXQ3Xyafb
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00006 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 12:34:44 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : choQ1F7ld2Cn2VbeFpj2LDCNCBzQjxve wXMk7KLVECY1exeQ7QdWJxFvp2fK67aG Yd09o3klc3jw91uIZppJ7Q2oqW0I8XDW jIcsO2CiQ9rOQKDEUpHJVw1sCcN0UJn1 F3xudxTAe7wq3qYVfKpNClaq7AQ8QNBU 0RjkLO8CsQtpHxqTfVppopuq0e8zFiW7 hmqbtqFlunjSV3nPQvt2eNFusqEZKaDi UrlDH5IsrKA23jCLVQoRYfoSIGzLdHnJ
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00005 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 11:37:41 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : W1eaprcCJB5OVz2dyNx1Ts3Ov7YiUC68 6cjLRvtiET1znuSskVW23yskiMK3wWCS ALmtRKgkl70j15xKXKFReM8YMAVjwAcC 0hxUoc0ykQYl9YOQYtAY7ULRDWnq17TJ quDconhNBuGFH0mXVHyZmEgcjJ9LCbLb kYqZYIwHv8bRCPl4CLs6B8bP9UscDXAJ stnxuhprMyFwybTZLXaJh7tDmC2RTtKY VdgxhJv9sqiBW05iwaXp8SjNxvBNNTzP
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00004 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 10:40:46 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : 00xXNnYwoZewSCscpjBFoEc4ciZmT1Eq dW6dmpNUKnXFaeBWntPESu2bU4btJEcp 0agDdCIEW09LuXCciw7nNMSCj3xUWeh1 ImfOYDSQbzlQrIYWhyzUA6fhThJ9Xayf u3FRgaPkEcpSWHZACpxAAT7ldb6MbV8s KEaBxzA1sNIdWOOUdgggVNVeKZDLoQpt dg8keCCRIHrEo69YVbCyj7SL3LkTdusH 7rvXsven3y7QQmk3YyWnQ0SPQKMZ3cl4
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00003 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 08:59:54 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : fPdPreehHlr2BF8H8wZWzvx3apntHuV6 K5OjPk5zGwbnis9cAKhAe0u4fLyq0oUZ CqiHRGaLbqPK7f7zEMNRum3BrjuzOjvq tZWeKkRPm5vc7qZiLNFviH4AEVa3f6tS SZMdVb7XLkhSzShYOcM9xzmJNjc5qII3 AycoodC7jtvN4EYJLEtjWOx6CvQYfD4G 5OLFwvIFYiwyqalsSjHsVrygdlxzqzmn L96HKjOWZYsLyjIEsrFTcnzwVFrDYFXj
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00002 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธ.ค. 2564 | 06:55:44 |
เขียนโดย : KahAllot
Email : brods.1989@mail.ru
ข้อความ : Scg7JmZWW80hYJgrO4dX2i45unzdHPoI rqYhTnIITzp8LejIRdoFQe1xKeY6bO7Q sGVs0wvxrCQL9htjufOnyxMrxIAkmSFY aJg6LmoZ8m0pYKvaxXBP3c7A3R0TNo3t iXlJFPkp5hNDJPmfPkHgy16oxkh4lX6J hoWV6PqIYjN9c2C22NuYDHMCoVwsYTpG EU2TtRVufOOAeNXJqGpjJsIfXTHJbu7n TcEGTj2MyQaWdLSdnRv7HIJOGiAX1mPs
 
............................................................................................

ลำดับที่ : 00001 เขียนเมื่อ : ศุกร์ 23 ส.ค. 2556 | 23:16:44 | 171.101.153.115
เขียนโดย : ฉัตรชัย พึ่งโต
Email : chatchai_phuengto@hotmail.com
ข้อความ :

 สวัสดีครับผมมีเรื่องรบกวนให้ช่วยเหลือ ผมมีเพื่อนนามสกุล เติมประโคน ไม่แน่ใจว่าอยู่ตำบลนี้รึไม่ ซึ่งเสียชีวิตได้หลายปีแล้วเคยติดต่อให้ญาติมางานศพโดยประกาศผ่าน FM 95 คุณ กำภู รัชนี โดยญาติได้มาแต่ผมมิได้มีข้อมูลเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือครอบครัวนี้ ซึ่ง ขณะนี้ครอบครัวผู้ตายซึ่งขาดเสาร์หลักมี บุตรสาวและชายได้แตกแยกคนละทางเหลือเพียงบุตรชายซึ่งขณะนี้ยังมิได้ทำบัตรและติดต่อแม่และพี่สาวไม่ได้กลัวเด็กจะเดินในทางที่ผิดซึ่งทางปู่ได้เคยชักชวนให้มาอยู่ด้วนแต่แม่ของเด็กบอกดูแลได้ขณะนี้เด็กยังติดต่อใครไม่ได้ผมจึงขอรบกวน ทาง อบต.ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งครับ ถ้าติดต่อได้ เบอร์โทรผม 0875854442 (เอก)ผมอยู่ที่ชุมชนกาญจนา เขตคลองสามวา จ.กทม. เป็นหนึ่งในกรรมการชุมชนครับ ++ถ้าพบแจ้งญาติว่าเคยมาเผาศลูกชายที่ บางชัน แม่ของเด็กชื่อ ตุ่น ส่วนอาชีพพ่อเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น เป็นช่างไฟฟ้าครับ+

                                                             ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                             ฉัตรชัย  พึ่งโต

 
............................................................................................

มีผู้ลงนาม 10 คน ๛ รวมทั้งหมด 1 หน้า :
สมุดเยี่ยมชม เชิญลงนาม
ข้อความ
อีเมล์ :
ลงชื่อ :
รหัสลับ :
ป้อนรหัส :  

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อำนาจหน้าที่
ระเบียบและกฎหมาย
สถิติเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 44.210.149.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,139,804
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทิน
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 12 เมษายน 2567
ข้อบัญญัติประปาตำบล
ร้องเรียนการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจ
      
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : saraban_06310716@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.