โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพทางสังคม

                การศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต  2  จำนวน  5  โรง  ดังนี้

                1.  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
                2.  โรงเรียนบ้านหัวตะแบก
                3.  โรงเรียนบ้านกระสัง
                4.  โรงเรียนบ้านหนองกระต่ายตาย
                5.  โรงเรียนบ้านหินกอง

 ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน          2   แห่ง

                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทัดบุ
                2.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านกระต่ายตาย 
 
                สถาบันและองค์กรศาสนา                    
                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
-    วัด                      1              แห่ง
-    สำนักสงฆ์         4              แห่ง
 
                สาธารณสุข
-    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านโคกสัมพันธ์    1                แห่ง
-    อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
               
                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-   อาสาสมัคร อปพร.                            66            คน
-   อาสาสมัครตำรวจบ้าน                      50            คน
-   อาสากู้ชีพกู้ภัย                                   10            คน
OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,001
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.