หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพทางสังคม

                การศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต  2  จำนวน  5  โรง  ดังนี้

                1.  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
                2.  โรงเรียนบ้านหัวตะแบก
                3.  โรงเรียนบ้านกระสัง
                4.  โรงเรียนบ้านหนองกระต่ายตาย
                5.  โรงเรียนบ้านหินกอง

 ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน          2   แห่ง

                1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทัดบุ
                2.  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านกระต่ายตาย 
 
                สถาบันและองค์กรศาสนา                    
                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
-    วัด                      1              แห่ง
-    สำนักสงฆ์         4              แห่ง
 
                สาธารณสุข
-    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านโคกสัมพันธ์    1                แห่ง
-    อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100
               
                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-   อาสาสมัคร อปพร.                            66            คน
-   อาสาสมัครตำรวจบ้าน                      50            คน
-   อาสากู้ชีพกู้ภัย                                   10            คน
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,170
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.