โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มการให้บริการ
การให้บริการ
การจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ลิงค์ต่างๆ


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพ

                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  คือ การทำนา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของครอบครัว  อาชีพรอง คือ การรับจ้างทั่วไป และไปรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมและอื่น ๆ  สภาพสังคมเป็นสังคมเกษตร  มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ผู้สูงอายุส่วนมากพูดภาษาถิ่นเชื้อสายเขมรได้

                หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-               โรงสี                                       28            แห่ง
-               ร้านค้าชุมชน                          1             แห่ง
-               ร้านค้าทั่วไป                          37            แห่ง
-               ลานค้าชุมชน                         1             แห่ง
OTOP
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.108.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 177,014
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 5 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ในเครือข่าย

หัวข้อหลัก
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.