โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การให้บริการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงิน
เว็บไซต์บริการ


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพ

                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  คือ การทำนา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของครอบครัว  อาชีพรอง คือ การรับจ้างทั่วไป และไปรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมและอื่น ๆ  สภาพสังคมเป็นสังคมเกษตร  มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ผู้สูงอายุส่วนมากพูดภาษาถิ่นเชื้อสายเขมรได้

                หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-               โรงสี                                       28            แห่ง
-               ร้านค้าชุมชน                          1             แห่ง
-               ร้านค้าทั่วไป                          37            แห่ง
-               ลานค้าชุมชน                         1             แห่ง
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ร้างกล่องแสดงความคิดเห็นของโครงการประทัดบุร่วมแรง สานใจ ปลอดภัยจากบุหรี่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
กฎหมายน่ารู้
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.153.39.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 152,440
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
อบต.ในเครือข่าย

บริการออนไลน์
แบบสอบถาม
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216   Fax : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.