หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

 สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพ

                ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  คือ การทำนา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นรายได้หลักของครอบครัว  อาชีพรอง คือ การรับจ้างทั่วไป และไปรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมและอื่น ๆ  สภาพสังคมเป็นสังคมเกษตร  มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ผู้สูงอายุส่วนมากพูดภาษาถิ่นเชื้อสายเขมรได้

                หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
-               โรงสี                                       28            แห่ง
-               ร้านค้าชุมชน                          1             แห่ง
-               ร้านค้าทั่วไป                          37            แห่ง
-               ลานค้าชุมชน                         1             แห่ง
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.207.247.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 231,201
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-04-19

หัวข้อหลัก
ธันวาคม 2564
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 5 ธันวาคม 2564
หัวข้อหลัก

หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ข้อบัญญัติประปาตำบล
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
ตำบลประทัดบุ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
Tel : 044-666216
Email : pratatbu@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.